Bánh crepe / Sản Phẩm Mới

Đang hiển thị: 3 sản phẩm

Bánh Crepe Táo

160,000 đồng

Sale

Bánh Crepe Trà Xanh

160,000 đồng 150,000 đồng

Sale

Bánh Crepe Sầu riêng và Dứa

160,000 đồng 150,000 đồng

 

Sản Phẩm Khác

Đang hiển thị: 8 sản phẩm

Sale

Bánh bông lan trứng muối I

160,000 đồng 150,000 đồng

Bánh bông lan trứng muối II

180,000 đồng

Bánh French

180,000 đồng

Sale

Bánh mì Australia

80,000 đồng 70,000 đồng

Bánh mặn thập cẩm

50,000 đồng

Sale

Bánh Muffins trứng

100,000 đồng 80,000 đồng

Bánh mì Loại I

100,000 đồng

Bánh ngọt nhân cream táo

180,000 đồng